Styret i David Montgomerys Mecom skal i London tirsdag trolig ta stilling til budene på Edda Media, og gjeldssituasjonen i selskapet tilsier at eierne neppe ser på annet enn beløpets størrelse.

Ifølge VG og Journalisten.no har Bernergruppen lagt inn et bud på 1,8 milliarder for hele Edda mens Polaris Media har lagt inn et bud på virksomhet i Molde og Ålesund på 600 millioner.

A-pressen skal ha budt 2,3 milliarder med åpen antydning om ytterligere 200 millioner.

Samtidig skal det foreligge forbehold i A-pressens tilbud fordi en overtakelse av Edda Media vil bryte med medieeierskapslovens bestemmelser om regional dominans.

Nasjonalt eierskap

Ifølge det offisielle medieregisteret kontrollerer A-pressen i dag 493.775 eksemplarer av det nasjonale avisopplaget mens Edda Media står for 367.916 eksemplarer. Samlet gir det en nasjonal kontroll like under 30 prosent.

Loven åpner for at samme eier kan kontrollere inntil en tredel av opplaget. Men samme eier kan ikke kontrollere mer enn høyst 60 prosent av opplaget i en av landets ti medieregioner. Og det vil en fusjon av Edda og A-pressen gjøre.

For A-pressens eiere Telenor og LO er derfor problemet om de har kulturminister Trond Giske i ryggen eller ikke. Fra Medietilsynet kan ingen vente noen aksept for lovbrudd, men Kulturdepartementet kan alltid finne en utvei hvis det er vilje til det.

Poenget er imidlertid at Mecom trenger penger nå. Derfor må den som skal få tilslaget betale mest og pengene må på bordet helst før jul. Da nytter det lite med forbehold om Medietilsynets godkjennelse.

Samordner

Bernergruppen har ingen problemer når det gjelder lovverket, heller ikke Polaris Media.

Fredag meldte både VG og Journalisten at Polaris og Berner vil samordne sine bud. I så fall kan det raskt bli en likeverdig «budkrig» mellom A-pressen på den ene siden og Berner/Polaris på den andre.

Uansett vil et hjemkjøp av Edda Media påføre Montgomerys långivere et betydelig tap. Det er bare noen få år siden Mecom betalte 7,5 milliarder kroner for Orkla-gruppens medier. Det var langt mer enn den reelle verdien.

Etter den tid har Mecom systematisk tappet de hederskronte norske avisene for opparbeidet egenkapital. Likevel er det disse som i dag har størst verdi. Aviser som Orkla kontrollerte i andre land representerer stort sett et problem.

En ulykke

Da Orkla-konsernet for over 20 år siden innledet oppkjøpet av norske aviser, var det mange som advarte mot at et industriaksjeselskap skulle bli medieeier. Resultatet så man da Orklas storeier, Stein Erik Hagen, valgte å selge til et økonomisk svakt Mecom fordi det ga penger i kassa for Orklas aksjonærer.

Nå forsøker mannen som bygde opp mediekonsernet i Orkla, Jens P. Heyerdahl, å kjøpe hjem avisene til sin egen gruppe, Berner. Om han klarer det, blir trolig avklart før jul, men i øyeblikket er det mye som tyder på at bare LOs og Telenors milliarder kan hindre det.

Kleiven, Paul