Legeforeningen og 27 andre fagforbund har meklet gjennom hele natten med Handels— og Servicenæringens Hovedorganisasjon som motpart.

– Det legges fram en skisse i dette øyeblikk. Fordi meklingen er så omfattende, er det grunn til anta at partene vil måtte bruke en del tid på å ta stilling til skissen, sa riksmeklingsmann Svein Longva til NTB like før klokken 6 onsdag morgen.

Fagforbundene fordeler seg på LO, Unio, YS, Akademikerne og NITO.

Forbundene organiserer ansatte i private virksomheter innenfor HSHs medlemsbedrifter som utfører oppgaver innenfor helse, utdanning og kultur.

Kravet er at disse medlemmene skal ha samme lønns- og arbeidsvilkår som ansatte i offentlige virksomheter.

Det gjelder spesielt pensjonsavtalene. HSH ønsker å svekke arbeidstakernes pensjonsordninger før de nødvendige politiske prosesser er gjennomført. Det kan ikke de forskjellige forbundene godta.

En eventuell streik vil ramme sykehus, barnehager og andre institusjoner. Blant annet er det tatt ut streikevarsel for et begrenset antall leger ved Lovisenberg Diakonale Sykehus og Diakonhjemmet Sykehus.

Så lenge meklingen pågår skal folk møte på jobb som normalt ved arbeidstidens start onsdag.