Det kan bli streik ved sju sykehus dersom konflikten mellom Akademikerne og staten ikke blir løst. Meklingsfristen gikk ut ved midnatt natt til fredag.

Klokken 6.30 opplyste Riksmeklingsmannens kontor til NTB at Longva nettopp hadde lagt fram en skisse for partene.

Torsdag kveld uttalte Longva til NTB at det var liten bevegelse mellom partene, og at uenigheten var størst når partene begynte å snakke om penger og fordeling av penger.

— Vi har i første omgang varslet plassfratredelse for 39 ansatte ved sykehusene Aker, Ullevål, Ahus, Rikshospitalet-Radiumhospitalet, Helse Bergen, St. Olavs Hospital i Trondheim og Tromsø Universitetssykehus, sier forhandlingssjef Odd Håker i Akademikerne.

Plassfratredelsene gjelder leger, psykologer og akademikere i helseadministrasjonene. Arbeidstakerne har signalisert en opptrapping over pinsehelgen dersom det blir streik.

Akademikerne brøt lønnsforhandlingene ved sykehusene fordi arbeidsgiveren NAVO ikke gikk med på å heve minstelønnssatsene til assistentlegene. Satsene er ikke justert siden 2003.

NAVO mener en sentral minstelønnsheving vil rokke ved prioriteringene sykehusene gjorde i hovedoppgjøret i fjor, blant annet innenfor psykiatri og rus.