– Jeg har lagt fram en skisse til en helhetlig løsning jeg har tro på at partene vil akseptere, men det kan fortsatt gå noe tid, sier Nafstad til NTB.

Han anslår at et utfall blir klart i løpet av få timer.

Meklingen mellom Kommunenes Sentralforbund (KS) og arbeidstakerorganisasjonene Unio, LO, YS og Akademikerne har pågått parallelt med meklingen i staten, som løste seg mer enn 15 timer på overtid.

KS-oppgjøret har fulgt statsmeklingen nøye, og rammen som partene ble enige om der, er trolig en sentral del av den skissen Nafstad har lagt fram.

Statsoppgjøret endte på en økonomisk ramme på 3,9 prosent.

KS-meklingen omhandler rundt 400.000 ansatte i landets kommuner, bortsett fra Oslo kommune, som har en separat mekling.