Skipet er lastet med 4,8 tonn atomavfall som skal behandles i det omstridte anlegget Sellafield, skriver Greenpeace i en pressemelding torsdag.

Det er siste gang Sverige transporterer atomavfall gjennom dansk farvann. Det forsikret Sveriges miljøvernminister overfor sin danske kollega Connie Hedegaard torsdag.

— Den svenske miljøvernministeren ringte til meg torsdag og slo fast at det er siste gang man gjennomfører en slik transport. Materialet stammer fra forskning tilbake på 1950- og 60-tallet, og det er det siste avfallet svenskene ikke selv kan håndtere, sier Hedegaard.

Greenpeace har fra gummibåter forsøkt å hindre det svenske skipet i å transportere avfallet.