Når mannen er mer enn fire år eldre enn kvinnen, ser det ut til at skilsmisserisikoen er 19 prosent høyere enn når de er omtrent like gamle. Enda sterkere blir skilsmisserisikoen om kvinnen er mer enn fire år eldre enn mannen.

Tenåringsbrud

Det å gifte seg i ung alder, ser ut til å øke risikoen for oppløsning av ekteskapet. Hvis kvinnen er tenåringsbrud, dobles risikoen for skilsmisse.

Barn beskytter

Barn beskytter mot skilsmisse. Å ha minst ett barn, minsker sannsynligheten for at ekteskapet skal oppløses. Har paret spedbarn, reduseres skilsmisserisikoen til 10–16 prosent av risikoen for barnløse par. Men når barnet blir eldre, øker skilsmisserisikoen igjen.

Barn før ekteskap

Det å få barn med en annen person enn ektefellen før giftermålet, øker risikoen til over det dobbelte i forhold til dem som ikke har barn fra et tidligere forhold.

Når en studerer

Hvis bare en av ektefellene studerer, øker skilsmisserisikoen. Den ektefellen som studerer, har en annen livssituasjon og ofte et annet sosialt nettverk. Det kan skape problemer for den andre personen i forholdet.