Tallet på skilsmisser har eksplodert i Norge. Siden sekstitallet er antallet firedoblet, og bare i 2003 opplevde 11.400 norske barn at mor og far skilte lag.

De aller fleste av skilsmissebarna blir boende hos mødrene, og ser derfor fedrene sine sjeldnere. Forholdet far-barn blir svekket, og dette kan innebære en ny utfordring for helse-Norge i fremtiden: Om tjue til tretti år kommer en gruppe skilte menn i 70-årene til å være uten koner eller barn til å ta seg av dem.

— Det kan være grunn til bekymring. Barna kjenner ikke far godt nok, og det kan slå ut i redusert omsorg for skilte menn når de blir gamle. Denne gruppen kan i større grad bli pleie- og omsorgstrengende, sier Fafo-forsker og sosiolog Heidi Gautun.

Vokser opp med mor

Flere tyske, amerikanske og nederlandske studier viser at fedre som ikke bor sammen med barnemoren rett og slett får for lite kontakt med barna.

Ifølge den amerikanske sosiologen Vern L. Bengtson er barna solidariske overfor mor enten hun er skilt eller ikke, men ikke overfor far.

Fordi nordiske land er de mest likestilte i verden, kan studien neppe overføres til norske forhold uten videre. Det kan være at skilte, norske fedre er mer aktive og gir mer omsorg enn skilte amerikanske fedre. Men samtidig viser de siste prognosene fra SSB at nær halvparten av alle norske ekteskap kan ryke før sølvbryllupsdagen

— I tillegg vet vi at over 90 prosent av skilsmissebarna i Norge vokser opp med mor. Fedre er kun «annenhver helg»- pappaer, sier Gautun.

- Far må ta utfordringen

Fafo-forskeren mener at delt omsorg er en god strategi for å få flere skilte mer på banen, fordi ungene får bedre mulighet til å knytte seg til begge foreldrene.

Gautun råder både skilte fedre og barnløse menn til å stille opp for andre, og dyrke både familiære relasjoner og vennskap. Slik unngår de å bli glemt i alderdommen.

Professor Frode Thuen, som i mange år har forsket på skilsmisse og samlivsbrudd, mener at dette er en ny og interessant problemstilling.

— Det er vanskelig å opprettholde en god relasjon til barnet når man ikke bor sammen, sier Thuen, som leder HEMIL-senteret ved Universitetet i Bergen.

Hverdagslig, nært samvær over middagsbord, leksepult og på sengekanten forsvinner når far bare ser barna sine annenhver helg og i feriene. Noen mister helt kontakten med ungene sine etter bruddet.

— Far blir ikke lenger like tydelig. På et vis blir han en halvveis forelder, og forholdet til barnet blir skadelidende. Man kan ikke forvente at disse barna blir de flittigste til å besøke sin gamle far, sier Thuen.

— Derfor er det en stor utfordring for disse fedrene å sørge for gode relasjoner til barna. Slikt kommer ikke av seg selv.