Det skriver avisen skriver Østlendingen.

Forbundet legger siste hånden på arbeidet med forslaget om en omfattende organisasjonsendring.

Forbundet legger fram en skisse, der to av tre forslag resulterer i at skikretsene avvikles.

I forslaget fra forbundet legges opp til at grenlinjene skal rendyrkes. Dermed blir det vanskelig å opprettholde en felles administrasjon.

Planene er ute til høring, og den endelige organisasjonsstrukturen blir vedtatt av forbundstinget neste år. Kretsene har 60 av totalt 90 delegater. (NTB)