Helikopterfaglig Forum, et statlig oppnevnt organ med representanter for militære, tekniske og redningsfaglige miljøer, pluss fra brukermiljøene, anbefalte for to år siden enstemmig en åpen anbudsrunde.

Oljearbeiderne har gjennom fagforbundet NOPEF valgt å advare regjeringen gjennom følgende vedtak: «Med kjennskap til nye og alarmerende opplysninger om rekkevidde (til NH-90), vil NOPEF advare regjeringen mot å la hensyn til skarpe politi— og militære oppdrag veie tyngre enn hensynet til redning».

Norges Fiskarlag er også skeptisk. Fiskarlaget mener det er et selvfølgelig krav at redningshelikoptertjenesten utrustes med maskiner som er maksimalt tilpasset slik bruk. Det kan umulig bli en god løsning å ende opp med bastard tilpasset helt andre funksjonskrav, peker fiskerne på. Fiskarlaget krever en raskest mulig anbudsinnhenting, og at det legges avgjørende vekt på funksjonalitet, leveringstid og leveringsdyktighet.

Nord-Norges Rederiforbund har også kastet seg inn i debatten. Styret mener det kun er en anbudsrunde som kan gi Norge det beste redningshelikopteret. Rederiene i nord peker på at sjøredning krever et helikopter med stor rekkevidde og god kapasitet, og at NH-90 ikke egner seg for slik tjeneste.

Justisdepartementet ønsker foreløpig ikke å si så mye om saken.

— Vi samarbeider nå med Forsvarsdepartementet for å finne ut om NH-90 slik den er beskrevet i opsjonen, er egnet til redningstjenesten, sier avdelingsdirektør Andreas Agersborg i Rednings- og beredskapsavdelingen i Justisdepartementet.