– Så lenge barnet er under tre år, blir det problematisk med delt omsorg. Først i treårsalderen har barna utviklet hukommelse og språk, som er de verktøyene som skal til for å takle en slik hverdag, sier Hjermann til Aftenposten.

Han forklarer at en baby som bor to steder, ikke vil huske mamma når hun eller han er hos pappa, og omvendt.

I løpet av de siste årene har det skjedd en markant økning i andelen foreldre som velger delt bosted for barna etter samlivsbrudd. Flere politikere har tatt til orde for å få delt bosted etablert som normalen i en ny barnelov.

Tidligere barneminister Karita Bekkemellem (Ap) er skuffet over at barneombudet går mot forslagene om å endre lovverket.

– Det er meget beklagelig at barneombudet i 2008 ikke ønsker å likestille mors og fars foreldreskap, sier Bekkemellem til Aftenposten.

Hun mener mange av konfliktene rundt barnefordeling ville vært unngått hvis den nye barneloven klart anbefalte delt bosted.

– Jeg får fortsatt henvendelser fra fedre som mener seg frarøvet sitt eget barn. I det ligger det at mange barn har mistet retten til pappaen sin, sier Bekkemellem.

Både den tidligere ministeren og barneombud Reidar Hjermann viser til ulike forskningsresultater som de mener støtter deres respektive syn på delt bosted for barn.

Hva slags hverdag er best for barna? Si din mening i kommentarfeltet under.

Barneombud Reidar Hjermann er skeptisk til delt omsorg.