— Det gjenstår å se om resultatene vil innfri de store forventningene. Foreløpig har vi en avventende holdning, men vi er usikre på om dette er den beste måten å gjøre det på.

Det sier organisasjonssekretær Anders Mathisen i Landsforeningen for barnevernsbarn etter den siste tids debatt om de nye ungdomssentrene som nå dukker opp over hele landet.

For stort

— Det mest betenkelige er at man satser på et så stort prosjekt uten at denne kombinasjonen av metoder er prøvd ut skikkelig i forkant. MultifunC-modellen er en helt ny måte å jobbe på, og det virker lite gjennomtenkt å satse så stort uten å ha noen erfaringer i ryggen, sier Mathisen.

Foreløpig har det statlige barnevernet Bufetat satt i gang fem ungdomssentra etter MultifunC-modellen. Bergen Ungdomssenter er ett av dem. Det har vært i drift i halvannet år.

Mandag denne uken var barneminister Karita Bekkemellem på besøk ved klinikken sammen med en delegasjon fra departementet for å sette seg inn i hvordan det går med driften. Hun mener institusjonen nå trenger ro til å etablere seg skikkelig etter et turbulent år med mange startproblemer, og har fortsatt tro på modellen.

Amerikansk tankegang

Mathisen understreker at MultifunC-modellen er bygget på metoder og en ideologi som er inspirert av amerikanske forhold og tankegang om behandling av ungdom med atferdsproblemer, og at det ikke uten videre er gitt at denne tankegangen lar seg overføre til norske forhold. Iallfall er det en stor faglig uenighet ute og går når det gjelder dette, sier Mathisen.

Han reagerer også på at Landsforeningen for barnevernsbarn overhodet ikke er blitt spurt til råds i denne saken.

  • Det virker som om mye i denne saken er styrt ovenfra og ned. Vi vil gjerne at det nye prosjektet skal lykkes, og er ikke blant dem som først og fremst reagerer på pengebruken i barnevernet.

— God omsorg krever penger, ikke minst i barnevernet, men i denne saken er det jo snakk om mye penger, og det kan føre til at andre viktige områder blir skadelidende, sier Mathisen.

— Kan man lese noe ut av erfaringene hittil?

— Jeg tror vi skal være forsiktig med å være for kategoriske. Modellen har vært i drift i alt for kort tid til at man kan trekke noen slutninger, sier Mathisen. Vi håper at dette lykkes til slutt for ungdommenes del.