— Dette er noe det jobbes flittig med i kommunene, sier hun. Schou er skeptisk til egne minoritetsavdelinger på alders- og sykehjem.

— Det viktigste er å forhindre ensomhet. Det gjelder for pensjonister med innvandrerbakgrunn så vel som for eldre født i Norge. Jeg tror ikke det er riktig å isolere pleietrengende i egne «tun».