På nyåret 2004 vil den nye private leiligheten i bygningens 2. etasje være ferdig til bruk. Leiligheten vil bli på 250 kvadratmeter, opplyser slottsforvalter Ragnar Osnes til NTB.

Ombyggingen vil bli dekket av private midler, men Osnes kan ikke si noe om hvor mye den nye leiligheten vil koste.

— Vi har ikke gjort noe overslag ennå, men trolig blir det omtrent det samme som det ellers vil koste å bygge en leilighet av samme størrelse, sier han.

Leiligheten skal bygges i den vestlige delen av hovedbygningen.

Oppgradering

På oppdrag fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet er det utarbeidet en tilstandsanalyse for Skaugum. Stortinget har for inneværende år økt kronprinsparets apanasje med 2 millioner kroner som skal brukes til nødvendig rehabilitering av hovedbygningen på Skaugum. Denne rehabiliteringen gjelder bygningens offisielle del, som i fremtiden skal brukes ved representasjon.

— Rapporten viser at det er særlig nødvendig med oppgradering og rehabilitering av rør for vann og varme. I tillegg er det nødvendig med drenering utvendig og fasadepuss, opplyser Otnes til NTB.

Det vil også bli foretatt en del branntekniske oppjusteringer, spesielt i forbindelse med den nye privatleiligheten.

Bad og gjesterom

Det er særlig bad og gjesterom i den offisielle delen som trenger oppgradering. Men også representasjonsrommene i bygningens første etasje skal få en ansiktsløftning.

— Det er jo mange år siden de ble pusset opp sist, så noe må nok gjøres før de nye eierne tar huset i bruk, sier Osnes.

Han opplyser at oppussingen av representasjonsdelen vil foregå parallelt med byggingen av den nye privatleiligheten.

Hvordan oppussingen av den offisielle delen skal finansieres er ikke avklart, men en mulighet er at rehabiliteringen lånefinansieres ved hjelp av de 2 millionene som allerede er bevilget, sier slottsforvalteren som er prosjektansvarlig for ombyggingen og rehabiliteringen av Skaugum.