Bt.no fortalte onsdag om Hanne Eikeland, som for tredje gang hadde fått krav om å betale restskatt – noe hun gjorde allerede i juni.

Skattedirektoratet opplyste først at dette gjaldt kun 28 personer. Deretter ble tallet oppjustert til mellom 100 og 200.

Nå har Skattedirektoratet funnet ut at 480 skattytere har fått denne feilaktige purringen.

Flere tabber

— Tallet på mellom 100-200 var et foreløpig anslag. Nærmere undersøkelser viser at det gjelder til sammen 480 skattytere på landsbasis. Dette er feil som ikke skal forekomme og vi beklager ulempene dette medfører for de det gjelder, skriver Eva Karin Dahle Rabben, senior kommunikasjonsrådgiver i Skattedirektoratet i en e-post til bt.no.

I sommer skrev BT om en annen skattetabbe. Omkring 4.000 personer hadde fått krav om dobbelt restskatt etter en tabbe hos Skattedirektoratet.

Hanne Eikeland var blant disse. Nå opplyser Skattedirektoratet at det ikke er noen sammenheng mellom blunderne.

— Det er ikke samme type feil. Den aktuelle skattyter i Bergen har ved en tilfeldighet dessverre blitt rammet av begge feilene, og det beklager vi på det sterkeste overfor vedkommende.

Vil beklage

Eikeland opplevde kravet, som hadde overskriften «Krav om innbetaling og varsel om tvangsinnfordring» som skremmende. Skattedirektoratet lover nå at alle som har fått dette brevet skal få en personlig unnskyldning.

— Om lag halvdelen av disse har allerede fått et brev med beklagelse i posten. Vi ber nå skatteoppkreverne i kommunene om å ta direkte kontakt med de øvrige. Dette fordi forholdet opptrer ulikt for de ulike skattytere. Et standardbrev gir derfor ikke en tilstrekkelig god forklaring på de enkelte forhold, skriver Eva Karin Dahle Rabben.

Ingen av dem som ble krevet for dobbel restskatt i sommer, fikk noen slik beklagelse. Det skyldes at feilen ble oppdaget ganske lang tid etter hendelsen, og fordi de to brevene var duplikater og kom noenlunde samtidig, opplyser Skattedirektoratet.

Hva synes du om skatterotet? Bruk kommentarfeltet.

HÅVARD PRESTEGÅRDEN