***** Fribeløp : Studenter og skoleungdom kan tjene 29997 kroner før de må betale skatt.

***** Trygdeavgift : Over dette nivået starter de som lønnstakere å betale 7,8 prosent trygdeavgift.

***** Nettoskatt : Deretter slår skatt på såkalt alminnelig inntekt inn. Det er en nettoskatt på 28 prosent der alle former for inntekt inngår.

***** Toppskatt I : Det progressive elementet starter ved det laveste innslaget i toppskatten. Det er på 381000 kroner. På inntekter over dette nivået betaler lønnstakere ytterligere skatt på 12 prosent.

***** Toppskatt II: Det neste innslaget i toppskatten slår inn ved lønnsinntekter over 800000 kroner. På inntekter over dette nivået 15,5 prosent skatt.

***** Ekstra arbeidsgiveravgift : Ved inntekter over 970000 kroner må det også betales en arbeidsgiveravgift på 26,6 prosent.

***** Minstefradraget : Er den viktigste fradragsposten for de med lave inntekter. Den øvre beløpsgrensen for fradraget er i år 57400 og den nedre er 4000 kroner.

***** Fradrag for gjeldsrenter : Fradraget for alle former for gjeldsrenter betyr at staten betaler 28 prosent av gjeldsrentene dine.

***** Foreldrefradrag: Får man for legitimerte kostnader for pass av barn. Fradraget er på 25000 kroner for første barnet og stiger med 5000 hvert av de andre barna.

***** Andre fradrag : I tillegg kommer en rekke andre fradrag for reiser mellom hjem og arbeid, fagforeningskontingent, særfradrag ved sykdomsutgifter, for individuelle pensjonsavtaler, boligsparing for ungdom og andre fradrag.

***** Formuesskatt : Ingen skatt på likningsformue opp til 151000 kroner. På beløp mellom 151000 og 540000 kroner betales 0,9 prosent formuesskatt til stat og kommune. På beløp over dette betales 1,1 prosent formuesskatt.