Skattespørsmålene er til behandling i begge partiorganisasjonene, og verken Høyre eller Frp har konkludert med hvor store skatte— og avgiftslettelser de mener vil være riktig for stortingsperioden 2009-2013.

Likevel er det klart at forskjellen mellom de to partiene blir betydelig.

Frps finanspolitiske talsmann Ulf Lerstein sier til Dagens Næringsliv at det er naturlig at partiet går inn for lettelser på samme nivå som ved budsjettbehandlingen i Stortinget de siste årene. Disse forslagene har variert mellom 20 og 30 milliarder kroner.

I tillegg har Frp programfestet at partiet vil fjerne formuesavgiften, arveavgiften og dokumentavgiften, som i dag gir staten inntekter på 17,5 milliarder kroner.

Det blir for drøyt, mener Høyre:

— Skatte- og avgiftslettelser på 40 milliarder kroner er helt urealistisk. Våre løfter skal være mulig å gjennomføre innen en ansvarlig budsjettramme, sier Høyres finanspolitiske talsmann Jan Tore Sanner.