Nå får Carl I. Hagen og fire andre Frp-topper skattekrav på titusener av kroner.

Hemmelig rapport

Ligningskontoret mener overføringen er å betrakte som en skjult lønnsutbetaling til dem som fikk delta på reisene. Det kommer frem i den hemmelige granskingsrapporten fra Oslo ligningskontor som omhandler pengebruken i Frps stortingsgruppe, skriver VG.

De seks Frp-toppene som undertegnet vedtaket om å opprette kontoen, får et påslag i inntekten på rundt 70.000 kroner hver. De seks er: Carl I. Hagen, Hans Røsjorde, Fridtjof Frank Gundersen, Jan Simonsen, Øystein Hedstrøm og nå avdøde John Alvheim.

Røsjorde møtte på Stortinget for Hordaland fra 1989 til 2001.

Opp mot 30.000

Hagen, Røsjorde, Gundersen, Hedstrøm og Simonsen kan vente seg et skattekrav som med renter kan bli større enn påslaget i inntekten. Den ordinære skatten på beløpet utgjør nesten 30.000 kroner. I tillegg kommer muligens 30 prosent straffeskatt, noe som vil utgjøre 20.000 kroner.

Årsaken til at skattekravet sendes ut nå, er at skattesaker fra 1997 vil bli foreldet fra årsskiftet.

— En formalitet

Frps generalsekretær Geir A. Mo ser kritikken fra Oslo ligningskontor som en formalitet for å hindre at saken om den såkalte reisekontoen til en håndfull partitopper blir foreldet.

VG skrev tirsdag at seks nåværende og tidligere toppmedlemmer av Frp, blant andre Carl I. Hagen, Øystein Hedstrøm og Jan Simonsen, har fått personlige skattekrav på titusener av kroner. Ligningskontoret mener at bruk av reisekassen er å betrakte som skjult lønnsutbetaling, som skal beskattes.

Generalsekretær Mo, som også er sekretariatsleder for Frps stortingsgruppe, sier han forventet et utspill fra ligningskontoret for å komme foreldelsesfristen i forkjøpet. Saken stammer fra 1997 og ville ha blitt foreldet ved utgangen av desember i år.

– Slik vi forstår VG, er dette i første rekke en formalitet fra Ligningskontorets side for å avbryte en foreldelse, som ellers ville gått ut ved nyttår. Det er for så vidt en forventet, men likevel en noe underlig framgangsmåte. Vi kan vanskelig se at det er noe grunnlag for et sluttresultat i tråd med det som er omtalt i VG, sier Mo i en pressemelding.

Håvard Bjelland (ARKIV)
Robert Bråthen (arkiv)