DAG-HENRIK FOSSE

I statsbudsjettet for 2007 fjerner regjeringen skattefordelene for langsiktige spareordninger som livrenteordninger og egen pensjonssparing (IPA). Samtidig reduseres eller oppheves bindingstiden. Formuer i aksjer og aksjefond får også en omdreining på skatteskruen.

Pr. i dag står til sammen 105 milliarder kroner spart opp i livrente— og IPA-ordninger, ifølge Finansnæringens Hovedorganisasjon. Disse pengene vil bli frigjort fra og med årsskiftet.

Frykter boligboble

— 40-50 prosent vil plassere pengene sine et annet sted i løpet av 2007, spår Truls Roll, administrerende direktør i Bergen Banking.

Får Roll rett, skal det altså investeres for omtrent 50 milliarder til neste år. Han tror at dårligere skatteordninger vil føre til at flere vil investere i bolig.

— Dytter du 50 milliarder inn i boligmarkedet, så sier det poff! Det omsettes for omtrent 200 milliarder kroner i bolig i året, så det er rett og slett ikke plass til 50 milliarder ekstra. Prisene blir høyere enn de burde være, og det er svært lite ønskelig i et boligmarked som koker allerede, sier Bjørn-Erik Øye, administrerende direktør i Prognosesenteret.

Boligprisene i Norge er allerede under press, og flere venter en boligboble. Professor Terje Hansen ved Norges Handelshøyskole sa forrige uke at prisene på noen boligtyper kan falle med 20-30 prosent dersom ikke prisveksten på eiendom roes ned.

Fritak for erstatninger

Øye tror ikke at eiendomsinvestering nødvendigvis vil være livrentespareres førstevalg.

— Folk som sparer i livrente i dag er ute etter trygghet. Eiendom innebærer en del risiko, derfor kan det være mer sannsynlig at sparerne velger obligasjonsfond eller aksjefond isteden, sier Øye.

Produktdirektør for personmarked i forsikringsselskapet Vital, Helge Søbstad, anbefaler dem med livrentesparing i dag til å beholde pengene der.

— Garantert rente, ingen fare for tap, pengene kan tas ut når man vil etter at bindingstiden nå oppheves, og det er ingen kapitalskatt før uttak, sier Søbstad.

Han understreker at dersom noen utelukkende har spart i livrente for å redusere formuesskatten, kan det lønne seg å plassere pengene i andre spareprodukter, for eksempel eiendom.

— Dette gjelder et lite antall av våre kunder. For folk flest vil sparing i livrente fortsatt være et godt alternativ, sier Søbstad.

Vitals pensjonsbarometer viser at folk ønsker å gå av tidlig. Da vil en form for skattestimulert pensjonssparing være fornuftig, ifølge Søbstad.

— Norge blir det eneste landet i Europa som ikke gir skattefordeler for privat pensjonssparing. Vi synes dette er underlig når vi mener at Folketrygden ikke er tilstrekkelig, sier han.

Spar skatt på aksjeselskap

— Avviklingen av IPA kan slå spesielt uheldig ut for frilansere og selvstendig næringsdrivende som gjerne ikke kan dekke seg inn gjennom obligatorisk tjenestepensjon, sier skatteadvokat Finn Eide i advokatfirmaet Deloitte.

Han påpeker også at eierandeler i ikke-børsnoterte aksjer ofte har en skattemessig verdi som er betydelig lavere enn virkelig verdi. Fast eiendom har også en skattbar verdi som er langt lavere enn tilsvarende verdier i et børsnotert aksjeselskap.

Derfor, sier Eide, vil det for dem med større investeringer i eiendom som også investerer i børsnoterte aksjer, grunnfondsbevis eller aksjefond, normalt lønne seg å legge verdiene inn i et aksjeselskap.

Trege til å flytte penger

Jan L. Andreassen, sjeføkonom i Terra Securities, tror ikke på noen ellevill kjøpsfest i kjølvannet regjeringens endringer.

— Vår erfaring er at folk ofte er veldig trege til å flytte på pengene sine, sier Andreassen.

Han tror imidlertid det vil få konsekvenser for fremtidens sparings- og investeringsformer.

— Folk vil fatte mer interesse for å kjøpe utleieboliger, det er fortsatt gode skattefordeler der, sier Andreassen.

Stavanger Aftenblad/Bergens Tidende