Skatteoppgjøret skal være klart fredag 22. juni. Tilgodebeløp blir utbetalt kort tid etter, og mange får pengene allerede samme dag.

Hvis du skylder penger, må første avdrag betales først 20. august, ifølge Skatteetaten.no.

Opplysningene over gjelder alle lønnstakere og pensjonister med enkle skatteforhold. For næringsdrivende og folk med kompliserte skatteforhold blir skatteoppgjøret klart først fredag 12. oktober.