Finansminister Siv Jensen lanserte forrige mandag en reform som samler innkrevingen av skatt i Skatteetaten.

Regjeringens mål er å gjøre skatteinnkrevingen mer effektiv og slanke byråkratiet. Får Jensen viljen sin, kan 500 kommunale skatteoppkrevere miste jobben.

Skatteoppkreverne vil ikke gi seg uten kamp, og har nå leiet inn det kommersielle lobbyselskapet First House.

Målet er å stanse finansministeren.

Tok 10 minutter å hyre First House

Asbjørn O. Pedersen, generalsekretær i Norges Kemner— og Kommuneøkonomers Forbund (NKKF), forteller at det var en enkel avgjørelse.

— Å hyre inn First House var gjort på 10 minutter. Vi er et forbund som brenner for lokal skatteinnkreving, og det vil vi kjempe for, sier Pedersen.

Lobbyselskapet skal hjelpe skatteinnkreverne med å påvirke samfunnsdebatten.

— De gir oss tips til på kommunikasjon, budskap, hvordan vi skal ha kontakt med presse og politikere, samt hvem vi skal prioritere å snakke med, sier Pedersen.

Frykter mindre skatt

Pedersen forteller at skatteoppkreverne er bekymret for at flere vil klare å snike seg unna med Jensens reform.

AVVISER: - First House vil ikke endre regjeringens holdning, sier statssekretær Paal Bjørnestad (Frp).

Han sammenligner finansministerens forslag med NAV-reformen, hvor problemene har stått i kø.— Det blir for stort. Vi snakker om hundretalls av milliarder som kreves inn. Og så skal det kuttes 400-500 årsverk.

— Effektiviseringen blir bare småsummer i forhold til det vi vil tape når vi mister den lokale forankringen, sier Pedersen.

- Vi avbyråkratiserer

Det er statssekretær Paal Bjørnestad (Frp) i Finansdepartementet sterkt uenig i.

Han er tidligere lokalpolitiker i Bergen, og uttaler seg på vegne av finansministeren.

— Det finnes 288 kommunale skatteoppkrevere. Ved å samle dette i Skatteetaten, sparer vi 500 stillinger og flere hundre millioner i året, sier Bjørnestad.

Ifølge statssekretæren er ikke lokal forankring nødvendigvis noen fordel.

— Riksrevisjonen har nettopp påpekt at folk forskjellsbehandles, avhengig av hvilken kommune de bor i. Med denne reformen sikrer vi folk lik behandling, sier Bjørnestad.

Avviser lobbyselskapet

Selv synes statssekretæren det er underlig at skatteoppkreverne har engasjert First House. Forslaget er foreløpig kun på tegnebrettet, og vil bli sendt på høring til høsten.

— Kemnerforbundet vil få rikelig anledning til å komme frem med sine synspunkter, uten at det burde være nødvenig å bruke First House, sier Bjørnestad.

Han forteller at regjeringen vil lytte til de ansatte, men vil ikke la seg påvirke av First House

— Vi er en regjering som har gått til valg på at vi skal på å effektivsere. First House vil ikke endre regjeringens holdning, sier statssekretæren.

KRF kritisk

Regjeringen må forhandle med opposisjonen for å skaffe flertall i Stortinget.

Hans Olav Syversen, finanspolitisk talsmann i KRF, er skeptisk til regjeringens forslag. Imidlertid har han lite til overs for at First House er involvert.

— Vårt standpunkt er heller på tross av, enn på grunn av First House. Det burde være helt unødvendig med et mellomledd som skal melke kommunenorge for penger. Profilen First House har lagt seg på, tror jeg ikke samsvarer med det kommunene ønsker å bli identifisert med, sier han.

Venstres nestleder og finanspolitiske talsmann, Terje Breivik, har ingen formening om hvordan First House kan bidra til å påvirke saken.

— Hvem kemnerne bruker som rådgivere har lite å si for oss. Vi vil selvsagt lytte til de ulike partene i saken før vi tar en avgjørelse, sier han.