Tidligere har all bruk av arbeidsgiverens datautstyr i eget hjem blitt regnet som skattbar inntekt. Men i det nye unntaket fra skatteloven som nå blir gjennomført, har man definert privat bruk som øvelse, noe som skattemyndighetene mener kan tjene arbeidsgiveren på sikt. Derfor skal ikke slik bruk skattlegges, skriver Dagsavisen.

Både surfing på internett og bruk av e-post blir definert som øvelsesbruk i det nye unntaket fra loven. Men skattefritaket gjelder bare ved utlån av datautstyret. Har arbeidstaker forpliktet seg til å kjøpe datautstyret etter en viss tid, blir arbeidstakeren regnet som eier av datautstyret fra første dag.

NTB