TORSTEIN STANGENES

— Dette har jeg ventet på siden jeg første gang hørte om saken. Det virker som om ningsmyndighetene har en god sak. Jeg har hørt Knudsens og Olsens advokat på radioen, og ingenting av det han sa overbeviste meg, sier skatteekspert og amanuensis ved det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen Hugo Matre.

I går skrev BT at Grete Knudsen har fått en skattesmell på 352.000 kroner for 2002. Årsaken er at hun ikke tok ut lønn fra de to konsulentselskapene hun jobber og er medeier i. Hennes forretningspartner Bengt Martin Olsen har for samme år fått en skattesmell på 269.000 kroner. Han hadde tatt ut utbytte, men ikke lønn for 2002.

Knudsen og Olsen fikk i forrige uke varsel om at Bergen likningskontor hadde fått medhold i likningsnemnda om at den kunne omklassifisere overskudd og utbytte til lønn, noe som medførte skattesmellene.

- Illojalt

Knudsens og Olsens advokat Per Erland varslet i BT i går at hans klienter enten vil klage avgjørelsen inn for overlikningsnemnda eller saksøke staten ved Hordaland fylkesskattekontor. Dette fordi han mener det er et prinsipielt spørsmål om likningskontoret kan overprøve skattyteres vurdering av behovet for å kjøre inntektene gjennom et selskap.

— Det er riktig at næringsdrivende kan innrette virksomheten slik de ønsker. Men ikke slik at de reduserer skattebelastningen på en illojal måte. De har innrettet seg i forståelse med hverandre på en måte som ser ut til å være i strid med skatteloven § 13-1, sier Matre.

Etterlyser begrunnelse

Både Grete Knudsen og Bengt Martin Olsen eier bare 66 prosent av sine egne konsulentselskaper. Dermed kunne de utnyttet et smutthull i skatteloven (den såkalte delingsmodellen). Etter det BT kjenner til har ikke likningskontoret hatt noe å utsette på eierstrukturen i selskapene, men bare på at selskapene ikke har betalt ut lønn. Det er kombinasjonen av dette som ville krympet skatten.

— Når du arbeider mye for et selskap er du nødt til å ta ut lønn. Noen annet er urimelig. Jeg kan ikke se noen begrunnelse for at de ikke har tatt ut lønn, sier Matre.

- For generell

— Er summene det er snakk om her uvanlig store?

— Ja. På personbeskatning er dette store tall, men det har jo sammenheng med at det er selskaper involvert, sier han.

Advokat Per Erland mener Matre er for generell i sin kritikk av Knudsen og Olsen.

— Det spesielle er at 2002 var et oppstartingsår for selskapene deres. Det er en legitim grunn for å bygge opp kapitalen i selskapet og det må likningsmyndighetene forholde seg til, sier Erland.

Han sier at både Grete Knudsen og Bengt Martin Olsen har tatt ut lønn i 2003.