Eie eller leie? For de fleste av oss er svaret enkelt. Så snart vi har råd, kjøper vi vår egen bolig, uten å finregne på hva som lønner seg. Normalt velger vi dermed den løsningen som er gunstigst rent økonomisk.

Årsaken er at skattereglene favoriserer huseiere. Du får fradrag for renteutgifter, men ikke for husleie. Fordelsbeskatningen av å bo i egen bolig oppveier ikke forskjellen, fordi likningsverdien av boliger settes så mye lavere enn markedsverdien. I våre regneeksempler har vi brukt så høy likningsverdi som mulig, nemlig 30 prosent av markedsverdi.

Lik kostnad før skatt

I eksempelet koster det nøyaktig like mye å leie som å eie, før skatt. Etter skatt er det langt gunstigere å eie selv. For enkelhets skyld har ikke personen i eksempelet noen formue, og boligen er hundre prosent lånefinansiert. Det vi ikke har tatt med i regnestykket er avdragene på lånet, som gjør at du kanskje får mindre å rutte med dersom du kjøper bolig enn dersom du leier. Nedbetaling av gjeld er ikke utgift, men sparing. Hvis vår venn velger å leie, kan han i stedet sette penger på sparekonto. Det krever selvdisiplin, og er en skattemessig mindre gunstig måte å bygge opp formue på.

Er det aldri økonomisk gunstig å leie? Jo da. I perioder med fallende boligpriser kan det selvfølgelig lønne seg å leie. Dersom du planlegger å flytte hyppig kan det også lønne seg å leie, ettersom det er kostbart å kjøpe og selge bolig.

Bolig krymper formuen

Utleie av bolig er skattemessig gunstig hvis du har formue, ettersom boligen krymper formuesskatten. Enten du har formue eller ikke er det først og fremst størrelsen på husleien og verdiutviklingen på boligen som avgjør om investeringen vil lønne seg. I tillegg spiller rentenivået en stor rolle.

Hvis du leier ut hybel, sokkelleilighet eller en halvpart av tomannsbolig, og selv bor i det samme huset, betaler du ikke skatt av leieinntektene. Du betaler riktignok boligskatt av det arealet du leier ut, men denne vil normalt være svært beskjeden sammenliknet med leieinntekten. Det er med andre ord ikke skattereglenes skyld at stadig færre vil ha hybelboere i huset sitt. I 1988 ble 81 prosent av nye hus bygget med kjeller som egnet seg for utleie. I 2000 hadde andelen falt til 51 prosent.