Noe av det mest omstridte i forbindelse med utvisningen av Krekar fra Norge har vært en hemmelig rapport hvor Politiets sikkerhetstjeneste (PST) grunngir hvorfor mullaen utgjør en fare for rikets sikkerhet. Bare et fåtall personer har lest rapporten, blant dem tidligere kommunalminister Erna Solberg (H) som instruerte Utlendingsnemnda å utvise kurderen.

Selv om Krekars advokater forsøkte å få informasjonen fram i retten, ble det av hensyn til rikets sikkerhet bestemt at opplysningene ikke kunne brukes i retten. I stedet ble laget en offentlig rapport som domstolene har basert sine avgjørelser på.

Mulig konflikt

Verken Oslo tingrett eller Borgarting lagmannsrett foretok en reell prøving av vedtaket om å utvise Krekar. De valgte å stole på at de opplysningene de ikke fikk innsyn i var riktige. De to domstolene overlot til forvaltningen og regjeringen å avgjøre når rikets sikkerhet er truet.

Dersom Høyesterett hadde avsagt en dom på de samme premisser, kunne Krekar trolig hatt gode argumenter for å klage avgjørelsen inn for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

– Hvis ikke domstolen hadde prøvet vedtaket, kunne det kommet i konflikt med lovverket og da kunne domstolen i Strasbourg slått fast at Krekar ikke hadde fått en effektiv mulighet til å prøve utvisningsvedtaket i rettsvesenet, sier Harald Stabell til NTB.

Dommerne i landets øverste domstol foretok imidlertid en reell vurdering av de tilgjengelige opplysningene i saken. Dermed sier Høyesterett at det er domstolen og ikke den utøvende statsmakt som skal avgjøre om rikets sikkerhet er truet.

– Ikke innlysende

Dommerne konkluderer med at lovgivningen knyttet til hemmelighold, slik staten forstår den, neppe er holdbar i forhold til menneskerettighetskonvensjonen (EMD).

– På bakgrunn av de rettssikkerhetsgarantier som anvises i denne dommen er det ikke uten videre innlysende at det norske regelverket innfrir de krav som følger av menneskerettskonvensjonen, står det i dommen.

At Høyesterett til tross for kritikken, og bare med bakgrunn i det åpne materialet, likevel mener at mulla Krekar bør utvises fra Norge, viser at rikets øverste domstol mener han er en reell trussel mot Norges interesser. At to av de fem dommerne i panelet også i advokatkretser anses for å være de mest liberale dommerne Høyesterett, understreker dette.

Cornelius Poppe / Scanpix