Miljøorganisasjonen WWF sier til BBCs nettsider at årets jakt vil tillate felling av omtrent en firedel av den norske gaupebestanden, og at gaupa står i fare for å bli utryddet på grunn av svakheter i norske myndigheters forvaltning.

I artikkelen opplyses det at bestanden i dag er på mellom 300 og 350 dyr, og at årets jaktkvote er satt til 85 dyr.

— Norge må umiddelbart forby jakt på gaupe, og særlig jakt på hunner med unger. Vi må gjøre alt vi kan for å stanse jakten på denne arten. De norske myndighetenes begrensning av ulvebestanden i 2001 halverte antallet ulv i landet. Vi vil ikke at det samme skal skje med gaupa, sier Callum Rankie, internasjonal spesialmedarbeider i WWF.

WWF mener norske myndigheter bør ha som mål at gaupebestanden økes til minimum 600 dyr i løpet av fire eller fem år.

Miljøverndepartementet i Norge sier i et tilsvar at den norske gaupebestanden må følges nøye, men at årets fellingskvote er forsvarlig.

(NTB)