Det var i november 1998 at en kreftsyk mann døde på Bærum sykehus etter å ha fått store mengder beroligende midler.

Den behandlende legen ble politianmeldt av en kollega, som mente han hadde gitt pasienten aktiv dødshjelp.

Helsetilsynet konkluderte i sin rapport med at det ikke var snakk om aktiv dødshjelp, noe som senere blant annet ble tilbakevist av svenske eksperter. Det er behandlingen i Statens Helsetilsyn som nå blir sterkt kritisert i en rapport. Øgar mener Helsetilsynet behandlet saken for raskt.

-Det kan synes som man har prioritert ønsket om en hurtig avgjørelse høyere enn grundighet og har fått svi for dette når manglene ved opplegget kom til syne, heter det i rapporten.

Helsedirektør Anne Alvik har for tiden permisjon. Den kritikken som nå legges fram i rapporten fra Petter Øgar rammer i stor grad henne.

Øgar opplyste at han i neste uke skal ha et møte med påtalemyndigheten om hvorvidt Bærumssaken vil få et rettslig etterspill for den legen som ble anmeldt. Øgar mente det helt og holdent er påtalemyndighetens oppgave å vurdere denne siden av saken.

NTB