Dokumentet er bestilt av Forsvarsdepartementet i forbindelse med høringen om infanterienheten i Maimana i forsvarskomiteen i Stortinget mandag for to uker siden, skriver VG. Det går gjennom perioden fra da regjeringen vedtok å sende om lag 100 infanterisoldater til den norske gjenoppbyggingsbasen i Maimana til det endelige vedtaket om å redusere styrken til 48 mann.

I notatet, som er undertegnet av generalmajor Finn Kristian Hannestad, sjef for operasjonsstaben i Forsvarets operative hovedkvarter, kritiseres beslutningsprosessen som har vært ledet av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen og forsvarssjef Sverre Diesen:

— Respekt for fagmilitære anbefalinger og aktørenes roller må forbedres. Vi har den senere tid sett en trend i retning av at det stadig vekk velges løsninger som ikke er fagmilitært anbefalt. Dette er beslutninger som er ødeleggende både for Forsvaret og Norge i det lange løp.(...) Prosessen med reorganisering av norske styrker i Afghanistan sommeren 2008 kan best karakteriseres som en «all time low», står det i dokumentet fra begynnelsen av juni.

Bekymret for sikkerheten

Avsenderne siterer også interne bekymringer om sikkerheten for soldatene i Afghanistan, som ikke samsvarer med det Strøm-Erichsen og Diesen har uttalt offentlig, ifølge VG. 17. januar i år sendte Hærstaben en e-post til Forsvarsdepartementet og Fellesoperativt hovedkvarter der sikkerhetsrisikoen er omtalt. E-posten er sitert i dokumentet:

— Det gjøres oppmerksom på misforholdet mellom ressursrammer og infanterienhetens oppdrag. (...) FD III og FOHK gjøres oppmerksom på at reduksjonen vil øke den operative risikoen for styrken.

Forsvarsministeren sa imidlertid 9. juni til NTB at reduksjonen i infanteristyrken ikke vil gå ut over sikkerheten.

— Utenlandsoppdraget og nordmennenes sikkerhet er det som er høyest prioritert. Det er ikke her vi vil spare penger, sa hun.

Avviser kritikken

Strøm-Erichsen er ikke enig i kritikken om at beslutningene som tas av forsvarsdepartementet er ødeleggende for Norge.

— Det er en kritikk jeg er helt uenig i. Det er forsvarssjefen som har det totale bildet, har det totale ansvaret, den totale myndigheten, som sitter og må trekke sine konklusjoner, sier Anne-Grete Strøm-Erichsen til VG.

Også Sverre Diesen avviser overfor avisa at beslutningene er ødeleggende for Norge.

REFSES: Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen
SCANPIX