— Internett gir en enorm mulighet til å skape nye leker og nye samhandlingsformer, sier forsker Leila Torgersen ved NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst velferd og aldring).

— Ungdom har alltid vært opptatt av å skape egne arenaer. De vil ikke bare skille seg ut fra den eldre generasjon, men også fra andre grupper og de vil gjøre noe som ikke har vært gjort tidligere. Derfor er de så kreative, og teknologien gir dem nye muligheter.

Torgersen står blant annet bak rapporten «Ungdoms digitale hverdag».

— Vi trodde at jentene ville vært ivrigst til å kommunisere på nettet. Men det stemmer ikke. Jentene snakker mer i telefonen, mens guttene er storbrukerne av chat. De er mer instrumentelle, og flinkere til å leke, sier Torgersen.

Når hun får høre om «parkour» og forbindelsen til nettet, sier hun: - Jeg kjenner ikke spesielt til denne sporten. Men det jeg tenker, er at ungdommen i dag skal være så voksen. Allerede i 2. klasse kaster de ut lekene, og gamle leker som indianer og cowboy oppfattes som barnslige. Gjennom data får de tilbake leken, sier hun.

Myten om at de som sitter mye ved skjermen er passive og usosiale, blir avkreftet av nyere undersøkelser. Torgersens forskning viser at de som spiller mye dataspill, verken er tjukkere eller mer inaktive enn de som spiller lite.

— Det er heller ikke slik at de som spiller mye, deltar mindre i sport. Bare en liten del av storspillerne - de som spiller dataspill mer enn fire timer pr. dag - er litt mindre aktive enn de øvrige. Men forskjellen er veldig liten, sier Torgersen.

For dem som er vokst opp med internett, er det knapt noe skille mellom livet på nettet og ute i den fysiske, virkelige verden.

— De unge skjønner ikke engang problemstillingen, sier forsker Vebjørg Tingstad ved NTNU. - For dem flyter mediene sammen. De snakker sammen på pc-en, ser film, og spiller dataspill. Og når de skal møtes ute om ettermiddagen, gjør de ikke avtalene i skolegården. De kaller hverandre opp på nettet.