• Vi har tradisjon for å gi de ansatte i den ytre etat noe friere spillerom enn i det sentrale embetsverket, og slik bør det være.

Det sier tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik til BT.

Også Utlendingsdirektoratet (UDI) er en del av den ytre etat. Men selv om Bondevik legger vekt på at denne type statsinstitusjoner skal ha noe «friere spillerom» til å uttale seg, er kravet til lojalitet like stort som til embetsmenn i departementene når politiske vedtak er fattet.

Den tidligere statsministeren mener at det norske embetsverket i det store og hele er mønstergyldig, sammenliknet med de fleste andre land når det gjelder lojalitet.

— Med erfaring fra fem regjeringer kan jeg trygt si at vi i Norge har et lojalt embetsverk. Det som er kommet for en dag i forbindelse med UDI føyer seg inn i rekken av unntak fra denne regelen, sier han.

I likhet med Lars Sponheim mener Bondevik at Tormod Hermansens opptreden i striden om telefusjonen på slutten av 90-tallet absolutt står i en særstilling. Hermansen var leder for den daværende statsbedriften, og opptrådte i strid med alle regler da han søkte råd hos Arbeiderpartiet og Høyre - bak statsrådens rygg.

— Det var en ganske ekstrem episode. Men han beklaget etterpå det han hadde gjort, sier Bondevik. Som i sin memoarbok til høsten vil fortelle mer om det som skjedde.