Statsråden mener en av årsakene til den dårlige omsetningen av økologiske produkter, er nordmenns tillit til landbruket.

— Vi har vært forskånet fra de store matskandalene. Tyskland og Danmark opplever mye diskusjon om tryggheten rundt maten, samtidig som de har en høyere etterspørsel etter økologisk mat.

- Hvordan vurderer du muligheten for å øke/senke støtten til økologisk landbruk?

— For neste år viderefører vi dette. Det står i jordbruksavtalen. Men jeg mener det er naturlig at vi i neste periode inviterer det økologiske miljøet inn i denne diskusjonen. Økologisk landbruk er en viktig del av mangfoldet. Men vi må diskutere målsettingene fordomsfritt. For at tilliten til denne satsingen skal vedvare, må folk se at pengene går til noe som faktisk blir brukt.

- Utelukker du å kutte i støtten?

— Jeg utelukker ikke at vi skal gjøre dette på en annen måte enn i dag.

Ikke stor del

Han påpeker samtidig at det ikke er en stor andel av budsjettet hans som går til dette.

- Men det er fremdeles mye penger?

— Ja, det er i underkant av 200 millioner kroner.

- Hva tenker du når tre av fire økologiske lam selges som vanlige lam?

— Da mener jeg produsentene ikke utnytter det markedspotensialet de har. Det vi har sett i den senere tid, er hvor viktig det er å skape historier rundt produktene. De må presentere fortellingene til lammene. Det forklarer hvorfor de er litt dyrere og av litt bedre kvalitet.

Han påpeker at konvensjonelle lam ikke ligger langt bak kvalitetsmessig.

— Konvensjonelle lam i Norge ligger så nærme økologiske lam som man kan kommer.

- Dersom det ikke er forskjell, hvorfor skal man da subsidiere dem?

— Mye av pengene vi bruker på dette går til utviklingstiltak. Det handler om å kommersialisere det økologiske landbruket og få det frem i lyset. Men vi skal alltid diskutere hva vi bruker penger på og hvordan vi gjør det. Til nå har vi ønsket å gi en hjelpende hånd for å bygge opp et marked.

Kaster ut penger

Ketil Solvik-Olsen (Frp) mener tallene BT presenterer tyder på at staten kaster penger rett ut av vinduet.

— Vi subsidierer produksjon av en vare som vi så selger som noe simplere enn det den er. Forutsetningen for dette markedet er jo at folk må se på økologiske varer som mer verdt.

Han tror markedet vil ha økologisk mat, men at det ikke er villig til å betale mer for det.

— Ta melk som et eksempel. Jeg kjøper gjerne økologisk melk og skummet melk, men jeg synes den vanlige er mer enn god nok. Så da plukker jeg ikke med meg den økologiske når den er dyrere.