Det er tre forskere ved Fridtjof Nansens Institutt i Bergen som på oppdrag fra Miljøverndepartementet utarbeider en vurdering av miljøvernsamarbeidet med Russland.

Tre hovedområder

– Vi ber spesielt om at de går dypere inn i tre hovedområder: Kulturminnevern, renere produksjon og det grensenære samarbeidet. I tillegg ønsker vi å få en vurdering av samarbeidet om energieffektivisering og energiøkonomisering, som får sine bevilgninger fra UD, sier seniorrådgiver Magne Røed i Miljøverndepartementet til NTB.

Ifølge Røed skal Fridtjof Nansens Institutt også gi vurderinger av hvilket handlingsrom det brede miljøsamarbeidet kan forvente i framtida.

– Det er i dag et helt annet Russland vi møter enn for 10-15 år siden, sier Røed.

Første evaluering

Det er første gang miljøsamarbeidet skal evalueres av uavhengige forskere. I 1988 undertegnet Norge og daværende Sovjetunionen den første miljøavtalen. I 1992 ble miljøsamarbeidet videreført med Russland i form av en regjeringsavtale.

En egen norsk-russisk miljøvernkommisjon ble opprettet. Kommisjonen møtes en gang i året. De årlige norske bevilgningene til miljøsamarbeidet ligger nå på rundt 10 millioner kroner.