HEGE LIND-HANSSEN, NTB

Kristiansand

I øsende regnvær i går dro den ferske miljøvernministeren til Randøya utenfor Kristiansand for å presentere sin plan for strandsonepolitikken.

— Dette er en veldig viktig sak for meg. For hvert år som går, blir det mindre friområder igjen, sier Hareide.

Han legger til at han håper barnebarna en gang vil takke ham for å ha tenkt langsiktig.

For dårlig

Arbeiderpartiets Sylvia Brustad mener at det ikke vil bli noen endring til det bedre uten lovendring.

— Det hjelper ikke bare å skrive brev til fylkesmenn og kommuner. Det er blitt forsøkt før uten resultat, sier hun.

Brustad er heller ikke imponert over pengene som bevilges. Hun viser til at det var Ap som fikk tilbake til statsbudsjettet 14 millioner kroner til kjøp av friarealer etter at de var fjernet av regjeringen.

— Hareide deler med andre ord ut Ap-penger, hevder hun.

Kommunene viktige

Det er ikke noe lovendringsforslag miljøvernministeren nå legger frem. Hareide tror det vil hjelpe å utfordre kommunene og fylkeskommunene til å stramme inn dagens praksis.

— Det er viktig at de prioriterer kommuneplanarbeid. I alle kommuner er det noen områder som ikke bør bygges ut, sier han, og understreker viktigheten av at friområder er tilgjengelige også for folk uten tilgang på båt.

Hareide sier at han vil gi fylkesmennene tydeligere retningslinjer for hvilken linje de bør legge seg på, både i behandlingen av planer og i enkeltsaker.

I tillegg vil han gi kommuner og fylkeskommuner veiledning i hvordan de kan fjerne stengsler som i dag hindrer tilgjengelighet til strender.

Indrefiletene

Det tredje punktet i Hareides strategi handler om å sikre de områdene han karakteriserer som «indrefiletene» - de mest attraktive naturperlene. Ved hjelp av 10 millioner kroner skal 48 friluftsområder sikres, 37 av disse områdene ligger i strandsonen.

Blant disse områdene er blant andre Randøya i Kristiansand, der planen ble presentert. Kristiansand kommune får 1 av de 10 millionene, og skal bruke pengene til å gjøre øya de nylig har kjøpt fra Forsvaret mer tilgjengelig for friluftsliv.

De andre områdene er blant annet i Rennesøy utenfor Stavanger, åtte strandområder i Drammensfjorden, 16 strandområder i Bergen og badeområdet Øysand i Melhus i Trøndelag.

Kommunal handlefrihet

I tillegg vil Hareide etablere et landsdekkende nettverk for kystsoneplanlegging, og han vil prioritere strandsonene når planlovutvalgets arbeid skal følges opp neste år.

Også tidligere miljøvernministere har snakket om å skjerpe inn praksisen, men Hareide tror at han skal greie det.

— Jeg er sikker på at vi skal få en endring nå. Kommunene, fylkeskommunene og fylkesmennene får tydelige signaler fra meg om hvor de skal legge listen. Hvis det ikke skjer noe innen rimelig tid, må jeg vurdere om loven bør endres, sier Hareide.