Datatilsynet har mottatt en rekke henvendelser fra lokale skattemyndigheter, som vil ha fakta om folks passeringer av bomringen fra bomselskapene, skriver Aftenposten.

– Dette er privat informasjon som skattemyndighetene må ha lovgrunnlag for å hente ut. Denne typen informasjon kan være interessante sett opp mot opplysninger i ligningen, som for eksempel de som har ført opp reiseregninger samt de som kjører firmabil, og andre skattepliktige forhold, sier avdelingsdirektør Leif T. Aanensen i tilsyns— og sikkerhetsavdelingen i Datatilsynet.

Skattedirektoratet ønsker ikke å kommentere saken.

– Saken er under behandling. Vi kan derfor ikke gi noen kommentar, sier informasjonsdirektør Lise Halvorsen i Skattedirektoratet.

Data fra bomringen kan hjelpe skattekontorene til å avsløre flere forhold.

  • Firmabiler som ikke beskattes for privatkjøring skal være parkert på jobben. Ved hjelp av data fra bomringen, kan myndighetene for eksempel finne ut om denne bilen faktisk kjøres fra hjemmet til en person hver dag. Da kan det vanke flere titusen i skattetillegg i fordelsbeskatning for at bilen brukes privat.
  • Feilførte fradrag for kjøring til og fra jobb kan også bli avslørt.
  • Det samme gjelder fradrag for bompenger.
Arkiv