Det er nok at seks medlemmer av den utvidede utenrikskomiteen krever full stortingsbehandling av en sak, og SV og Frp har til sammen åtte. Også Senterpartiets to representanter støttet dette kravet.

Både Frp-formann Carl I. Hagen og SV-leder Kristin Halvorsen mener det er prinsipielt nødvendig at Stortinget behandler spørsmålet om å sende norske styrker til et annet land. Men der stopper også likheten: Kristin Halvorsen mener det er feil å sende militært utstyr og personell til Afghanistan, Carl I. Hagen støtter operasjonen, men vil vite om regjeringen skal finansiere den med budsjettkutt, skatteskjerpelser eller oljepenger.

Hvis USA tar imot hele det norske tilbudet, vil det koste 1 milliard kroner i et halvt år, og 2 milliarder kroner i ett år, ifølge Frp-formannen.

Prinsipiell sak

— Dette er en prinsipielt viktig og vanskelig sak. Vi melder norske styrker til en operasjon ledet av USA i et annet land. I så alvorlige saker bør vi ha en stortingsbehandling for å belyse den best mulig. I forbindelse med Kosovo-krigen var Stortinget altfor lite involvert, sier Kristin Halvorsen.

Hun er skeptisk til om F 16-fly og helikoptre er det Afghanistan trenger nå.

— Luftkrigen trappes ned. Nå er det behov for internasjonal bistand på bakken for å sikre lov og orden, og vi har ikke fått noen god begrunnelse for regjeringens tilbud, sier hun.

SV vil i stedet støtte en internasjonal sikkerhetsstyrke ledet av FN, og vil også støtte norsk bistand til humanitære støtteoperasjoner.

Prinsipper og penger

— Før Norge sender tropper til utlandet, skal Stortinget konsulteres, sier Frp-formann Carl I. Hagen, og viser til grunnlovens paragraf 25.

— Det er mulig jeg sov i timen da norsk militær bistand i Kosovo ble behandlet, men det er ingen grunn til å gjøre den samme feilen nå, sier han.

Han kommer også med et takk for sist til regjeringspartiene etter de mislykkede budsjettforhandlingene, og krever en redegjørelse for hvordan regjeringen vil finansiere de maksimalt 2 milliardene norsk militærbistand vil koste.

— Hvis de vil bruke av overskuddet på statsbudsjettet, er det i orden for oss, men da spør vi hvordan de plutselig nå har penger som de ikke hadde da vi forhandlet med dem. Hvis de vil øke skatter og avgifter, må Stortinget få vite det, det samme gjelder om de vil kutte på forsvarsbudsjettet eller andre deler av budsjettet, sier han.

(NTB)