INGUNN ØREN

CHRISTINA PLETTEN

Likestillingssenteret leder prosjektet, som får økonomisk støtte fra EU. Krisesenterorganisasjoner fra Norge, Tyskland, Danmark og Island deltar i prosjektet, som skal være ferdige med sitt arbeid innen utgangen av 2003. — Vi skal se på hvordan vi skal forebygge at menn serieimporterer kvinner, og styrke de importerte kvinnene og barnas situasjon, sier kriminolog Rachel Paul ved Likestillingssenteret.

I 1992 gjennomførte Rachel Paul og Alison Wiig den eneste forskningen som er gjort i Norge på ekteskap mellom norske menn og kvinner fra Thailand, Filippinene og Polen.

— I 1992 var ikke problemet med serieimport fremtredende, slik det er i dag. Det ser ut til at vi har fått en kjempeutvikling i gruppen menn som misbruker kvinner. Hovedformålet når en mann henter kvinne etter kvinne fra fattige land, er å ha flest mulig han kan misbruke og utnytte. Kvinnene som hentes hit er ekstremt isolerte fordi de ikke kan språket, ikke kjenner sine rettigheter i Norge og ikke har noe nettverk her. Det er svært lett for en mann å misbruke en allerede isolert kvinne, sier Paul.

Forskerne fant at menn som gifter seg med utenlandske kvinner grovt sett kan deles inn i to grupper: ungkarer og skilte.

— Ungkarene er gjerne menn som enten har tatt vare på en gammel mor til de selv er middelaldrende, eller som har hatt ansvaret for familiegården. Så dør moren, og de oppdager at livet har gått litt fra dem. De vet ikke helt hvordan de skal få kontakt med norske kvinner, men så skjønner de at de kan skaffe seg en utenlandsk kone, sier Paul.

— De skilte har gjerne vært gift med norske kvinner en eller to ganger, er misfornøyde, og mener norske kvinner er for kravstore og ambisiøse. Disse mennene ønsker seg et tradisjonelt kjønnsrollemønster, og gjerne kvinner som ønsker å være hjemmeværende, sier Paul.

Forskerne fant både snille og mindre snille menn som hadde giftet seg med utenlandske kvinner.

— Noen av mennene var veldig snille, og forsørget gjerne konens foreldre og søsken i hjemlandet. Denne gruppen var seriøse, og så på ekteskap som noe som skal vare livet ut. Noen av disse mennene hadde ikke noe sosialt nettverk, og blomstret opp etter at de giftet seg fordi konene tok initiativ til sosialt samvær med andre, og mennene hang seg på.

De ikke fullt så snille mennene hadde i flere tilfeller høyere utdannelse.

— De høyt utdannede kjenner systemet i Norge, og vet akkurat hvordan de skal manipulere kvinnene. Disse mennene setter seg selv svært høyt, og utnytter privilegiene de har ved å være mye rikere enn kvinnene, og godt etablert i det norske samfunnet, sier Paul.

— Dette er et samfunnsproblem, og samfunnet må gripe inn. Disse mennene kommer til å fortsette å importere kvinner dersom samfunnet ikke reagerer, sier Paul.