Politidirektoratet og Riksadvokaten har nedsatt en arbeidsgruppe som innen nyttår skal ha klar en plan for hvordan politidistriktene skal følge gjengkriminalitet, skriver Aftenposten.

Dette skjer fordi for mange politidistrikter mangler erfaring med kriminelle gjenger, ifølge assisterende politidirektør Odd Malme i Politidirektoratet. Derfor skal ekspertisen fra Oslo, østlandsområdet og de store byene systematiseres og deles med politiet i andre deler av landet.

Malme er blant annet bekymret over at Hells Angels utvider virksomheten. I helgen ble en ny Hells Angels-avdeling etablert i Tromsø. Hells Angels har dermed seks avdelinger i Norge.

Politimester Truls Fyhn i Tromsø sier til Aftenposten at han frykter at den lokale HA-avdelingen vil forsøke å ta kontroll over narkotikamarkedet i Nord-Norge.