Testene skal innføres i de byene der det bor flest personer med innvandrerbakgrunn, og er blant flere nye tiltak for å bedre språkopplæringen, særlig blant innvandrerbarn, melder NRK.

Språktestene og tilbud om gratis deltidsplass i barnehager skal sikre bedre integrering, opplyser statssekretær Libe Rieber-Mohn i Arbeids— og sosialdepartementet.

— Utgangspunktet i denne regjeringen er å ha som mål at alle barn skal kunne snakke norsk før de begynner på skolen. De to viktigste tiltakene er knyttet til språktesting av fireåringer og gratis kjernetid i barnehagene, sier hun.