— Det fremtidige gasskraftverket og rensingen her på Mongstad forener to helt nødvendige ting. Vi trenger energi for å gi oss arbeid, frihet, velstand. Og vi trenger å produsere energien med lavere utslipp, sier Benson K. Whitney, USAs ambassadør til Norge.

BT treffer ham under en snarvisitt til Mongstad.

- Statsminister Jens Stoltenberg har kalt gasskraftverket med CO2-rensingen for Norges månelanding. Hva synes du om sammenligningen?

— Jeg er ikke vitenskapsmann, så jeg skal være forsiktig med å uttale meg om dimensjonene. Men da USA erobret verdensrommet, var vi drevet av en sterk tro på vår egen evne til å løse store utfordringer. Jeg ser parallellen.

- Hva er det med Kyoto-avtalen som er så uspiselig for USA? - Dels at utviklingslandene var fritatt, og dels at avtalen rammet så ulikt. Den ville ha kostet USA fire-fem millioner jobber og ødelagt økonomien vår. Men vi er sterkt engasjert i arbeidet med en ny avtale. Det er en myte at USA er et klimamonster.

- Men er det ikke rimelig at de rike landene tar den største delen av regningen?

— Det viktigste kan ikke være å straffe den rike verden, men å sikre at vi får overført teknologi og ekspertise til utviklingslandene. President Bush ønsker å redusere handelsbarrierene for grønn teknologi, slik at utviklingslandene skal få ta større del i den. Vi må fokusere på muligheter, ikke på byrder.

- Hva er det som er så galt med bindende avtaler? - Da spør jeg: Er Kyoto-avtalen bindende? Det skjer jo ingenting med de landene som ikke oppfyller den.

- Hvordan skal man få det enkelte land til å endre atferd dersom det ikke brukes tvang? - Det finnes ikke ett spor som hele verden kan følge - det er bare en oppskrift på sammenbrudd. Hvert land må finne sin vei. Og vi må slippe det private initiativ til, slik at miljøvennlig teknologi blir billigere og mer tilgjengelig for flere.

- Den franske presidenten har foreslått å innføre straffetoll på varer fra land som ikke har ratifisert Kyoto-avtalen - hva synes du om ideen? - Jeg vet ikke om amerikanske styresmakter har svart offisielt på dette. Men la meg si det sånn: Vi tror mer på å fjerne hindringer enn på å innføre nye.

- Opplever du en endring i amerikanernes syn på miljøet?

— Temaet er ikke nytt hos oss. Vi var først i verden med nasjonalparker og tiltak mot forurensing. Men ja - miljø er et viktig spørsmål i dag. Alle presidentkandidatene må komme med en klar respons på klimaendringene.

- Vil amerikanerne endre syn på nødvendigheten av økonomisk vekst? - Vi trenger både økonomisk vekst og lavere utslipp. Ny teknologi kan føre disse målene sammen, og USA ligger langt fremme på felt som biobrensel, atomkraft og CO2-fangst.

- Hva er det viktigste USA kan bidra med? - Amerikanere har en sterk kultur for entreprenørskap, vi evner å se muligheter og bruke dem. Styresmaktene kan bidra med rammebetingelser og grunnforskning. Men det er private investorer og teknologer som skal finne sammen og løse klimaproblemene. Håpet vårt ligger her.

Brekke, Eirik
Brekke, Eirik