Det forventede driftsresultatet for fjerde kvartal viser 30 millioner kroner i minus for osteprodusenten. Dette er langt dårligere enn ventet, og nå håper styret at Graarud er redningsmannen.

— Jeg er glad for at vi har fått en kapasitet som Torbjørn Graarud til å lede den videre utviklingen av Synnøve Finden. Han har en betydelig erfaring som leder og strateg, og kan vise til svært gode resultater. Med Graarud som toppsjef vil vi ha de beste forutsetninger for å kunne gjennomføre den snuoperasjonen selskapet nå står overfor, sier styreleder i Synnøve Finden, Erik Gjellestad, i en pressemelding.

Han gir nå klarsignal for en ekstern gjennomgang av selskapets resultater og fremtidige kapitalbehov, som skal være ferdig i løpet av januar 2007.

— Det vil være behov for å få på plass struktur og systemer som kan bidra til å profesjonalisere virksomheten og til å legge grunnlag for en bedre lønnsomhet, sier han.

Torbjørn Graarud kommer fra stillingen som konserndirektør i ISS AS i Danmark, der han har hatt ansvar for konsernets totale virksomhet i Nord Europa og Asia. Han tiltrer sin nye stilling 1. februar 2007.