Davidsen sitter i Arbeiderpartiets sentralstyre. Han er sentral i det som nå blir sett på som et nettverk hvor hovedoppgaven er å dreie regjeringens politikk mot venstre, melder Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Ti personer fra venstresiden i regjeringspartiene, LO og Bondelaget møtte torsdag i forrige uke i Fagforbundets lokaler i Oslo. Blant dem var Sosialistisk Venstrepartis Audun Lysbakken og Senterpartiets finanspolitiske talsmann Per Olaf Lundteigen. LO-topp Turid Lilleheie, som leder Norsk Tjenestemannslag, var også til stede på møtet i regi av Fagforbundet, Norges Bondelag og forsker Jon Bingen.

Temaet for møtet var hvordan regjeringen kan utforme en mer offensiv næringspolitikk. På møtet ble også bruken av oljepenger diskutert.

Davidsen ser ingen problemer med å møtes i et nettverk utenfor partiet.

– Dette har ingenting med regjeringens politikk å gjøre. Møtet var knyttet til ulike artikkelsamlinger fra kretsen rundt Jon Bingen og vil sette oss bedre i stand til å delta i samfunnsdebatten, sier Davidsen.

Han opplyser at det er viktig for offentlig sektor å ha en aktiv statlig eierskapspolitikk, og han er opptatt av at det utvikles nytt næringsliv i nord.

Ifølge Bingen var møtets hensikt å diskutere «andre tilnærminger» til økonomisk politikk, enn det som er rådende i dag. (©NTB)

HÅVARD BJELLAND