Statens landbruksforvaltning ønsker å redusere tap av husdyr på beite, og øke velferden for dyrene. Derfor rasler de nå med skattepenger for øynene på teknologibedriftene.

Har du en god idé for saueovervåking er det bare å sette av julen ved tegnebordet. Fristen for å søke om tilskuddet er 16. januar, og du skal effektivt oppfylle følgende krav:

  • Utstyret skal være tilpasset drift med frittgående dyr på utmarksbeite (sau, tamrein, andre).
  • Rekkevidde, presisjon, typer data, datakvalitet, holdbarhet og brukervennlighet vurderes.
  • Utstyret må godkjennes av Mattilsynet
  • Enhetsprisen på utstyret skal være driftsøkonomisk lønnsomt for bruk i ordinært norsk små-fehold.
BONDEN SER DEG: Myndighetens satsing på menneskeovervåking har ikke vært så effektiv som først antatt. Nå skal det åpnes for nye nye beitemarker. ARKIVFOTO: HELGE SUNDE