Den russiske besetningen skal blant annet besøke Sjøkrigsskolen. Der skal de trene på taktiske prosedyrer. Navigatørene på jageren får også prøve seg i navigasjonssimulatoren ved skolen.

Havariorganisasjonene på den russiske jageren og fregatten KNM «Narvik» skal lære hverandres utstyr å kjenne og utveksle erfaringer.

Det vil likevel bli tid til sosialt samvær. Russerne får tilgang til velferdssenteret på Haakonsvern. Bergen kommune har dessuten stilt til rådighet fire busser med russisktalende guider, slik at de besøkende gastene får sett litt av byen. For de sprekeste av gastene er det lagt opp til fjelltur. De som liker å fiske, vil få anledning til det.