Det har Landbruks— og matdepartementet besluttet i samarbeid med landbruksorganisasjonene og Tine.

Det var i fjor en økning i salget av økologisk lettmelk på 21 prosent. For å møte den økte etterspørselen, er partene i landbruksoppgjøret blitt enig om at det skal legges ut nye økologiske melkekvoter på to millioner liter for salg til interesserte bønder.

De nye ekstrakvotene kommer i tillegg til en nesten tilsvarende økning i økomelk-kvotene som partene i jordbruksoppgjøret ble enig om i 2006.

– Til sammen betyr disse tiltakene at produksjonen av økologisk melk vil kunne øke med om lag 15 prosent i 2007, sier landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen (Sp).

Rask beslutning

Beslutningen om å utvide produksjonen av økomelk ble tatt raskt etter at Norges Bondelag i desember tok initiativet til tiltaket, opplyser lederen i Norges Bondelag, Bjarne A. Undheim, til NTB.

Også landbruks- og matministeren berømmer hvor raskt partene er blitt enig i denne saken.

– Dette er et bidrag for å gjøre landbruket mer miljørettet og dra det i retning av kundenes ønsker om mer økologiske produkter og et mer mangfoldig landbruk, sier Riis-Johansen.

Godt signal

Vedtaket har en god signaleffekt for dem som vil satse på økologisk jordbruk, mener man i Bondelaget og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Også Tine slutter fullt opp om å utvide produksjonen av økomelk, men de ville gjerne at flere bønder hadde lagt om til økologisk produksjonen, for å ha noe å gå på i tilfelle økningen i etterspørselen i år blir større enn forventet.

Det er bare melkebønder som er i gang, som får anledning til å søke på de nye kvotene. Fra sist høst er det et etterslep i dekningen av bøndenes etterspørsel av økomelk-kvoter på 2,5 millioner liter. Fristen for å søke de nye kvotene er første februar, opplyser man i departementet.