Kommisjonen ledes av Truls Grasmo fra Bergen. Han er kommandørkaptein og tjenestegjør til daglig ved planavdelingen på Forsvarskommando Sør-Norge i Stavanger.

— Kommisjonen består av syv medlemmer, satt sammen av både militære og sivile med kompetanse innen denne fartøystypen. Vi har folk ved vraket som har som oppgave å samle så mye informasjon som mulig, forteller Grasmo til BT.

Det vil ikke bli holdt sivil sjøforklaring etter brannen.

Leder for kysteskadren ved Haakonsvern, flaggkommandør Trond Grytting, sier brannen ikke får umiddelbare konsekvenser for marinens operasjoner.

— Jeg kan ikke tenke meg at vi vil kunne kjøpe et nytt fartøy som erstatning. Det er et hardt slag for Norge at landets marine, som allerede er på et minimumsnivå, nå er blitt enda mindre. Vi er nødt til å omdisponere bruken av fartøyene for å holde kapasiteten på et akseptabelt nivå, sier han.