Det betyr også at John I. Alvheim (Frp) fortsetter som leder for sosialkomiteen.

— En kjempeutfordring

— Dette er først og fremst en hyggelig gest, som vi merker oss. Det er en kjempeutfordring som jeg tar veldig alvorlig. Jeg hadde ikke helt forberedt meg på dette, men ser på det som en tillitserklæring, sier Jensen til NTB.

Einar Steensnæs fra KrF opplyser at de tre samarbeidspartiene torsdag drøftet komitéledervervene og kom til at de vil støtte Frps ønsker. I kraft av sin størrelse etter valget har Frp krav på to komitéledere.

Steensnæs sier til NTB at ledervervene var et av de punktene Frp søkte avklaring om, det andre dreier seg om en liste på vel 50 spørsmål til de tre partiene. Frp skal vurdere svarene og tirsdag ta stilling til spørsmålet om støtte til en ny Bondevik-regjering (NTB)