Møller-Holst som er tilknyttet SINTEF/NTNU i Trondheim, er en av landets fremste forskere på hydrogen og brenselceller. Nå skal han lede det strategiske rådet for satsing på den miljøvennlige energibæreren.

Går det som hydrogen-forkjemperne tror, vil fremtidens kjøretøyer ikke forurense — men bare slippe ut vanndamp.

Det nye rådet består av mange tungvektere innenfor energiforskning, men også oljeselskaper, miljøforvaltning og Miljøstiftelsen Bellona er trukket med i arbeidet.

Ekspertene skal gi innspill til myndighetenes satsing på hydrogen, som mange spår blir fremtidens viktigste energibærer.

— Norge har gode forutsetninger for å satse på hydrogen, blant annet ved storskalaproduksjon både fra vann, gjennom elektrolyse, og fra naturgass. Dessuten har vi sentrale industriaktører på hydrogenområdet og forskningsmiljøer som ligger langt fremme, heter det i en pressemelding fra Olje- og energidepartementet.

Internasjonalt satses det nå tungt på forskning og utvikling av hydrogen innen energisektoren. President Bush har allerede bevilget milliarder av dollar til forskning, og internasjonale bilprodusenter er for lengst i gang med å utvikle fremtidens kjøretøyer basert på brenselceller og hydrogen.