Daabous forteller at de ennå ikke har svart på brevet fra departementet.

- Vi har hatt en del praktiske utfordringer som at daglig leder har flyttet kontoret sitt. Men det departementet nevner er ting vi jobber med og ser på.

Kommer langveisfra

Hovedårsaken til at pengene renner ut, er det store antallet styremedlemmer som skal ha betalt. Fire organisasjoner står bak fondet. De har tre styrerepresentanter hver. Til hvert styremøte og arbeidsutvalgsmøte, flys de inn til Oslo fra hele landet.

- Å samle alle disse fra flere steder i landet har kostet, og det er noe vi må gjøre noe med, vedgår Daabous.

Hun avviser at det råder en kultur for å ha for mange og for lange møter i fondet.

- Vi har også fulgt statens satser for honorarer. Men vi har vært mange, sier Daabous, som legger til at daglig leder har gått ned fra 100 til 50 prosents stilling.

Flere forslag

I brevet fra FAD foreslås det at man skal redusere antall styremedlemmer, og innføre makspris for honorarer.

Ifølge departementet brukte stiftelsen i 2011 ca 420.000 kroner på styrehonorarer og møtegodtgjørelser, og cirka 253.000 på reisekostnader til styremøter, forberedende møter og årsmøter (ikke medregnet daglig leders reiseutgifter)». I dag består styret av 12 medlemmer. Statens forslag er fire eller fem, hvorav ett av dem oppnevnes av departementet.

Delte meninger

Mediekontakt Daabous vil ikke kommentere de ulike forslagene til departementet.

- Det er vanskelig å uttale seg om dette. Det er ikke gjennomgått i styret ennå, og det er nok ulike meninger om dem innad hos oss. Men vi er i dialog med departementet om det.

BT har i flere uker vært i kontakt med Tømmerås gjennom SMS-er. Tross en rekke oppfordringer har hun avvist å la seg intervjue om opplysningene som kommer frem i denne artikkelen.

«Ingen kommentar»

I en siste melding skriver hun:

«Jeg har hatt et styreverv som viste seg å innebære betydelige arbeidsoppgaver utover oppmøte på selve styre— og AU-møtene. Samtlige oppgaver og timer er avklart med departementet. Utover det har jeg ingen kommentar, og henviser til departementet som min arbeidsgiver».