Det sier direktør for fylkesleddet i Nav, Yngvar Åsholt.

— Vi har sett at den fysiske utformingen på kontorene ikke er slik at brukerne føler at de kan snakke fortrolig med saksbehandler. Det vil vi endre på, sier han.

— Vi har gjort mange andre flere tiltak for å forbedre servicen på Nav-kontorene siden dataene til denne brukerundersøkelsen ble samlet inn. Blant annet har vi satt i verk flere tiltak for å bedre telefontilgjengeligheten. Vi vet nå at det er blitt mye lettere å komme gjennom til oss på telefonen enn det var for et år siden., sier Åsholt.

Han peker også på at det arbeides kontinuerlig med å gi saksbehandlerne som sitter i Nav-mottakene en bredere og tryggere kompetanse.

— Kan ikke saksbehandlere gi et spesifikt svar på brukernes spørsmål, skal de vite hvem i systemet som kan svare, sier han.