Organisasjonene i jordbruket er blitt enige med landbruksminister Lars Peder Brekk om å satse 18,6 millioner kroner for å prøve å bli kvitt sauesykdommen fotråte.

Sauenæringa, Mattilsynet og Veterinærinstituttet vil samarbeide for å bekjempe sauesykdommen ondartet fotråte, opplyser Landbruksdepartementet.

Brekk er glad for at departementet og avtalepartene i jordbruksoppgjøret er blitt enige om å finansiere første trinn i et prosjekt fram til sommeren 2009.

— Målet er å se om vi kan få bukt med sykdommen, og til og med bli kvitt den, før den utvikler seg til et omfattende problem, sier Brekk.

Ondartet fotråte er en sauesykdom som ble påvist i Norge våren 2008 etter et opphold i forekomsten på 60 år. Hittil er sykdommen konstatert i rundt 150 besetninger i Sør-Norge. Det er ennå ikke klarlagt hvorfor sykdommen plutselig bryter ut, hvor den kommer fra eller hvor utbredt den er.