Det er forskerne Hilde Lidén og Anja Bredal ved Institutt for samfunnsforskning som skal gjennomføre prosjektet på oppdrag fra UDI. Drømmen om et bedre liv blir for enkelte «importbruder» i stedet et mareritt.

— Bakgrunnen for prosjektet er at enkelte norske menn gjentatte ganger inngår ekteskap med en utenlandsk kvinne som han utsetter for vold, seksuelle overgrep og andre krenkelser. I visse tilfeller blir også kvinnens særkullsbarn utsatt for overgrep, sier Hilde Lidén.

Flere på krisesentre

Målet er å identifisere omfang og kjennetegn ved voldelige serieekteskap, samt belyse barnas situasjon. Forskerne vil blant annet kartlegge og intervjue utenlandske kvinner med norsk menn, som oppsøkte norske krisesentre høsten 2004. Mange krisesentre opplever en økning i antall forespørsler fra utenlandske kvinner. En stor del av disse er gift med norske menn.

— Vi har ved flere tilfeller opplevd at samme mann importerer tre-fire kvinner etter hverandre, som kommer til oss etter tur, sier Rita Lønnebotn ved Bergen Krisesenter.

UDI ønsker særlig en vurdering av om norske menn bevisst bruker de ulike oppholdsgrunnlagene i utlendingsloven for å utnytte utenlandske kvinner og barn.

Skal ha opphold

Kvinner som kommer til landet på familiegjenforening må de tre første årene de er i Norge årlig søke om forlenget opphold. At ekteskapet eller samboerforholdet består, er et vilkår for fornyelse av oppholdstillatelsen. Først etter tre års ekteskap eller samboerskap får de endelig opphold. I mange tilfeller tar samlivet slutt før kvinnen har fått varig opphold, og hun kan dermed utvises. Det er i denne sammenheng at mennene eventuelt kan utnytte lovverket.

Men i henhold til Utlendingsforskriften skal mishandlete utenlandske kvinner få opphold dersom de kan sannsynliggjøre mishandling, eller bevise at de vil få vanskeligheter i hjemlandet grunnet sosiale og kulturelle forhold, og dermed søke opphold på selvstendig grunnlag. Bestemmelsen baseres på skjønn, og er avhengig av at utlendingsmyndighetene tror på kvinnen.

Det er gjort lite forskning på serieekteskap tidligere, men de få undersøkelsene som er gjort, har understreket behovet for ytterligere forskning.